Porsche - Inleiding

Inleiding

De tijd dat automobielconstructeurs zich enkel maar bekommerden om de verkoop van voertuigen, is wel voorbij. Vandaag, nu de zorg voor het milieu elke dag nijpender wordt, heeft een constructeur een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving en de komende generaties. Omdat individueel handelen de beste manier is om te werken voor het algemeen belang, garandeert Porsche dat elk voertuig dat van de montageband loopt, aan de strengste milieueisen voldoet. Die garantie strekt zich uit tot de recyclage, die zelf ook tot in de kleinste details wordt geprogrammeerd en geoptimaliseerd.

Dankzij doorgedreven onderzoek naar nieuwe en milieuvriendelijke technologieën en dankzij de voortdurende verfijning van de recyclageprocedures, loopt onze groep vandaag vooruit op de milieuwetgeving.Porsche werkt samen met eersteklaspartners voor het bestuderen en ontwikkelen van nieuwe methodes voor het verwerken van vermalen afval en schept zo meer mogelijkheden voor recyclage en het aanwenden van energie. Porsche voert sinds ruime tijd gedetailleerde demontagewerken uit op zijn eigen voertuigen. De resultaten daarvan worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe auto’s, teneinde het demonteren en de kenmerken voor hergebruik en recyclage van onze voertuigen voortdurend te verbeteren.

Porsche biedt eveneens een “standaardruil”-programma aan. In het kader van dit programma worden wisselstukken hersteld en aan de klanten aangeboden met dezelfde waarborg als nieuwe onderdelen en tegen een zeer voordelige prijs. Sinds de start, konden een grote hoeveelheid motoren versnellingsbakken een nieuw leven beginnen, dankzij dit programma.

Het kernbegrip van ons milieubeleid is “recyclage”. Wij willen veel meer bereiken dan het louter vermijden van vervuiling. Daarom hebben wij een groot netwerk van erkende verzamel- en demontagecentra opgericht, waarbij u uw voertuig aan het einde van zijn levenscyclus kunt toevertrouwen. Het gaat daarbij niet enkel om recyclage, maar om een echte ecologische opwaardering. Omdat de natuur ons kostbaarste goed is.

Voor meer informatie: volg deze link.