Porsche Destination Charging Programme

Wij installeren onze laadinfrastructuur daar waar u naartoe gaat – buitengewone hotels, verfijnde restaurants, golfclubs of jachthavens. Als bestuurder van een plug-inhybridemodel of elektrische sportwagen kan u daar gratis laden. Het hotel of de relevante bestemming neemt de stroomkosten voor zijn rekening.

Ontdek welke Destination Charging Partners al aangesloten zijn in de Porsche Charge Map.