Porsche - Garantietermijnen

Garantietermijnen

Porsche Approved garantie
Porsche Approved garantie
Porsche Approved garantie
Met een Porsche rijden betekent met passie genieten van prestaties in de zekerheid dat alles altijd klopt. Met de Porsche Approved garantie kunt u vanaf dag één blijvend genieten van deze spanning en gemoedsrust.
Porsche Garantie en Porsche Assistance-waarborg.
Porsche Garantie en Porsche Assistance-waarborg.
Porsche Garantie.
Uitsluitend Porsche’s die zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en die in een ongewijzigde originele staat verkeren, komen in aanmerking voor de volgende omvangrijke garanties welke zorgen voor optimaal rijplezier in uw Porsche:
De garantietermijnen voor een nieuwe Porsche is zonder kilometerbeperking, te rekenen vanaf de datum van aflevering (de datum op de welke het voertuig de officiële organisatie verlaat, zie service plan).
 • 2 jaar garantie (met uitzondering van slijtageonderdelen);
 • 3 jaar garantie tegen lakfouten;
 • 12 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit;
 • 2 jaar garantie op de door de Porsche Partner uitgevoerde werkzaamheden, gemonteerde Porsche Originele Onderdelen en accessoires;
Voorwaarde is dat alle servicebeurten volgens de richtlijnen van Porsche AG zijn uitgevoerd.

Porsche Assistance-waarborg.

Voor een nieuwe Porsche : 2 jaar vanaf de leveringsdatum van een Porsche die goedgekeurd is voor gebruik op de openbare weg.
Is uw Porsche geïmmobiliseerd ten gevolge van een mechanische panne, een ongeval of diefstal en kan de herstelling niet dezelfde dag gebeuren dan kan u beroep doen op Porsche Assistance.
Garantie op hoogvolt batterijen (behalve Taycan).
Garantie op hoogvolt batterijen (behalve Taycan).
Garantie op hoogvolt batterijen (behalve Taycan).
Afwijkend van de garantie op nieuwe auto´s van Porsche wordt op plug-in hybride voertuigen, evenals elektrische voertuigen, een garantie voor het gebrek aan defecten van de hoogvoltaccu verleend conform de overeenkomstige toepasselijke voorwaarden van de garantie op nieuwe auto´s van Porsche.
 • 6 jaar / 120.000 km (Afhankelijk wat van beide eerst bereikt wordt).
 • Panameravanaf Modeljaar 2017 / Cayenne vanaf Modeljaar 2018
 • 8 jaar / 160.000 km (Afhankelijk wat van beide eerst bereikt wordt).
Aanwijzingen en aanbevelingen voor een zo lang mogelijke levensduur van de hoogvoltaccu zijn te vinden in het instructieboekje van uw Porsche.
Afhankelijk van het gebruik en de milieuomstandigheden neemt de capaciteit van de hoogvoltaccu gedurende de levensduur af.
Garantie op Taycan hoogvolt batterijen.
Garantie op Taycan hoogvolt batterijen.
Garantie op Taycan hoogvolt batterijen.
 • 8 jaar / 160.000 km (Afhankelijk wat van beide eerst bereikt wordt).
Tijdens deze termijn moet de netto accucapaciteit nog minstens 70% bedragen.
Er bestaat aanspraak op garantie indien een capaciteitsmeting door een geautoriseerde Porsche-dealer of servicebedrijf binnen de garantieperiode overmatige slijtage aan het licht brengt.
Overmatige slijtage is wanneer de netto accucapaciteit binnen de 8 jaar onder de 70% daalt:
In geval van overmatige slijtage wordt het defect voor de klant kosteloos verholpen, zodat de gegarandeerde waarde die op dit moment verzekerd is, opnieuw wordt bereikt.
Uitsluitingen Porsche hoogvoltaccugarantie Taycan
Naast de algemene uitsluitingen van de garantie, is een garantieservice uitgesloten als de storing of het overmatige capaciteitsverlies van de hoogvoltaccu te wijten is aan het feit dat:
 1. de hoogvoltaccupermanent uit het nieuwe voertuig wordt verwijderd, verkeerd wordt geopend en niet meer in combinatie met het nieuwe voertuig wordt gebruikt,
 2. de voorschriften voor de bediening, het gebruik en het onderhoud van het voertuig (in het bijzonder de instructies voor het onderhoud en het laden van de hoogvoltaccu) niet in acht zijn genomen,
 3. de hoogvoltaccuin direct contact is gekomen met open vuur,
 4. de hoogvoltaccuwordt gereinigd met hogedruk- of stoomstraalreinigers of agressieve vloeistoffen worden gebruikt,
 5. het voertuig eerder onjuist is gerepareerd door de garantienemer zelf of door een derde partij, onjuist is onderhouden of behandeld.
Garantie op Porsche Originele Onderdelen.
Garantie op Porsche Originele Onderdelen.
Garantie op Porsche Originele Onderdelen.
De garantietermijn voor originele Porsche onderdelen en ruildelen is twee jaar na aankoopdatum, zonder kilometerbeperking. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke garantietermijn wordt derhalve niet verlengd of vernieuwd door tussentijdse vervanging. Deze garantietermijn is ook van toepassing op Porsche ruilmotoren, al dan niet met aangebouwde componenten, ruilversnellingsbakken enz.