PORSCHE NEWS 2021.I

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2021 Modely zobrazené v tejto publikácii sú schválené pre cestnú premávku v Nemecku. Niektoré z prvkov príslušenstva sú dostupné iba za príplatok. Vzhľadom na špecifické lokálne predpisy a obmedzenia na jednotlivých trhoch sa môžu niektoré modely a prvky výbavy líšiť. Viac informácií o základnej výbave či výbave na želanie získate vo vašom Porsche Centre. Všetky informácie o konštrukcii, vlastnostiach, dizajne, výkone, rozmeroch, hmotnosti, spotrebe paliva a prevádzkových nákladoch uvádzame podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a platia k termínu tlačovej uzávierky (04/2021). Porsche si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie, výbavy a dodacích dôb a to bez predchádzajúceho oznámenia. Farby sa od zobrazených môžu líšiť. Chyby a omyly sú vyhradené. Pre zrieknutie sa práva v jednotlivých jazykoch navštívte www.porsche.com/disclaimer. Vlastníkom autorských práv k všetkým textom, obrázkom a ďalším informáciám je spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie nijakým spôsobom ani nijakou formou kopírovať, reprodukovať alebo šíriť bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Spoločnosť Dr. Ing. h.c F. Porsche AG podporuje používanie papiera pochádzajúceho z trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Papier použitý na túto publikáciu získal certifikát podľa prísnych predpisov združenia FSC® (Forest Stewardship Council®) Porsche, erb Porsche, 718, 911, Carrera, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, 918 Spyder, Targa, Taycan, Tequipment, PCM, PDK, PSM a ďalšie značky sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Hodnoty spotreby paliva, emisií CO « , spotreby elektrickej energie a ich zobrazené roz- sahy sú stanovené v súlade s legislatívou EÚ, uplatniteľnou v čase typového schválenia daného modelu vozidla. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) ¯¯°¯/«±¯² a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Spotreba paliva sa zisťuje na základe štandardnej výbavy. Osobitná výbava, spôsob jazdy, ako aj ďalšie netech- nické faktory, môžu spotrebu paliva, emisie CO « , a jazdný výkon ovplyvniť. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu, nevzťahuje sa na konkrétne vozidlo a netvorí súčasť akejkoľvek ponuky, ale je určený výlučne pre účely porovnania. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO « , ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste a na modelových stránkach na www.porsche.sk/nove-vozidla/modely-porsche. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Nemecko www.porsche.com Platné od: 04/2021 Vytlačené v Nemecku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MjY=