Table of Contents Table of Contents
Previous Page  60 / 60
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 60
Page Background

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2016

Modele przedstawione w niniejszej publikacji są dopuszczone do użytku drogowego w Niemczech. Niektóre elementy należą do wyposażenia opcjonalnego i są dostępne tylko za dodatkową opłatą.

Dostępność wyposażenia i opcji może się różnić na poszczególnych rynkach z uwagi na lokalne przepisy i ograniczenia. Informacje na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego otrzymasz w najbliższym

Porsche Centrum. Wszystkie informacje dotyczące parametrów, konstrukcji, osiągów, wymiarów, wagi, zużycia paliwa i klasy wydajności opon są poprawne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w chwili przekazywania

ich do druku (styczeń 2016 r.). Porsche zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych, elementów wyposażenia oraz zakresów dostawy bez uprzedzenia. Kolory rzeczywiste mogą się różnić od kolorów

przedstawionych na zdjęciach. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć.

Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronach:

http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2014

Prawa autorskie do wszystkich tekstów, ilustracji i innych informacji zawartych w niniejszej broszurze należą do Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Jakiekolwiek powielanie, odtwarzanie i inne wykorzystanie bez wcześniejszej

pisemnej zgody Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG jest zabronione.

Porsche, logo Porsche, 718, 911, Carrera, Boxster, Macan, Panamera, 918 Spyder, Targa, PDK, Tequipment, PCM i pozostałe znaki są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,

Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Niemcy.

www.porsche.com

Wydanie: 03/2016